Friday, January 8, 2010

ISLAM DAN KALIMAH ‘ALLAH’
Pada ketika ini, negara kita dihebohkan dengan perbincangan popular mengenai penggunaan kalimah ‘Allah’ oleh penganut Agama Kristian khususnya mazhab Katolik. Ramai rakyat berasa bimbang dan ada yang berasa hairan mengapa perkara ini ditimbulkan sekarang. Lebih menakjubkan apabila kalimah itu dilihat sebagai hanya ‘perkataan’ dalam konteks bahasa sedangkan hakikatnya ia adalah asas pegangan umat Islam yang menerima keesaan Allah. Hubungkaitnya dengan soal aqidah dan syariat bila menggunakan kalimah tersebut perlu dihayati oleh orang Islam dan bukan Islam.

Justru ada pihak telah menganalisanya tanpa penghayatan dan kefahaman tersebut. Ada yang mengatakan dalam lagu negeri yang dinyanyikan oleh semua pun ada menyebut perkataan Allah. Sebenarnya ini bukan persoalan bila digunakan dalam kitab agama. Mereka juga tidak mendalami konotasi kalimah Allah dalam konteks Islam. Sememangnya perkataan Allah, jika diambil begitu sahaja maksudnya ‘tuhan’ tetapi bagi agama Islam ia mempunyai maksud kepada pegangan ketuhanan dan kepercayaan serta penerimaan penganut agama Islam. Lagipula sekiranya dikaji dari kitab agama-agama lain khususnya Bible, samada dalam bahasa asalnya iaitu Bibilical Aramaic, ‘Elaha’ dan ‘Alaha’ atau ‘Aloho’ dalam bahasa Syriac. Dalam bahasa Greek dan Latin dipanggil ‘Allach’ atau ‘Theos’ atau dalam bahasa Inggeris perkataan yang menggambarkan tuhan adalah “God”, dan dalam bahasa Hebrew “Yahweh” atau “Jehovah”. Di Malaysia pula bila disebut perkataaan ‘Allah’ ia merujuk kepada kepercayaan dan pegangan orang-orang Islam. Justru semua pihak di negara ini untuk sekian lamanya menerima ‘Allah’ adalah khusus bagi umat Islam.

Kalimah 'Allah' pada prinsipnya ialah Tuhan yang satu dan Maha Esa, tiada beranak dan diperanakkan. Kalimah ini sememangnya digunakan oleh Umat Islam sebagai pegangan asas keagamaan seperti dilafazkan “Tiada tuhan yang disembah selain Allah”. Justru ianya dikhususkan kepada umat Islam. Dalam agama Islam tiada konsep tiga cabang Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran “Katakan (Wahai Muhammad) : (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa. (1) Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. (2) Dia (Allah) tiada beranak dan Dia (Allah) pula tidak diperanakkan. (3) Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya” (4).- Surah al-ikhlas ayat 1-4

Oleh kerana kalimah “Allah” ini bukan sekadar perkataan yang boleh disamakan dengan perkataan yang menyebut tuhan lain, ia tidak sama dengan makna tuhan yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian itu sendiri. Sekiranya agama lain ingin menggunakan kalimah ‘Allah’ dalam amalan dan kitab mereka, sememangnya mereka terikat dengan hakikat makna kalimah tersebut. Jika tidak, ia akan dianggap mengelirukan dan mengancam kesucian agama Islam itu sendiri. Dengan sendiri ia menyentuh perasaan dan sensitiviti umat Islam.

Mengikut ajaran agama Islam ‘Allah’ bukan sahaja satu kepercayaan dan pegangan kepada keesaan tuhan sebagaimana terkandung dalam surah al-ikhlas atau nama-nama Allah (Asma-ul Husna) yang 99 serta sifat-sifat 20, ia juga adalah penyataan tentang kedudukan Allah dalam konteks Islam. Oleh itu kalimah Allah dalam Islam mempunyai erti yang amat mendalam dari segi syariatnya bukan hanya perkataan yang menjadi sebutan terhadap tuhan sahaja.

Larangan penggunaan kalimah ‘Allah’ tidak langsung melanggar mana-mana peruntukan undang-undang ataupun Perlembagaan negara kerana ia tidak menyekat kebebasan beragama. Soal kebebasan agama tidak timbul langsung. Yang tidak dizinkan ialah kalimah ‘Allah’ bukan isu penganutan kepada agama oleh mana-mana pihak. Majlis Fatwa Negara telah membuat keputusan bahawa perkataan-perkataan ‘Allah’, ‘solat’, ‘baitullah’, ‘kaabah’ adalah khusus untuk kegunaan agama Islam.

Bayangkan apabila perkataan Allah digunakan dan apabila prinsip 3 cabang ketuhanan ‘Trinity’ dihuraikan mengikut kepercayaan agama Kristian. Bermula dengan "Allah-al-ab” yang bermakna “Allah Bapa”, “Allah al-ibn” yang bermaksud “Allah anak” dan “Allah al-ruh alquds” yang ditafsir sebagai “Allah alrohul kudus”. Untuk penganut agama Islam ia akan mengelirukan mereka, ia yang akan membangkitkan kemarahan umat Islam di negara ini. Ada kemungkinan ia akan membawa impak negatif dari segi hubungan agama.

Justru itu persoalan kalimah ‘Allah’ mesti dilihat dari perspektif bukan sahaja perkataan dalam sesuatu bahasa atau undang-undang semata-mata, tetapi ianya boleh mengakibatkan kesan keselamatan secara ‘tangible’ dan kemungkinan ianya boleh menjejaskan keselamatan. Tindakan awal atau ‘pre-emptive’ perlu diambil. Adalah tidak wajar untuk menunggu kejadian sesuatu buruk berlaku baru mengambil tindakan.

Persoalan ini bukan soal politik dan undang-undang semata-mata kerana ia tidak akan mencapai penyelesaian. Jalan terbaik sekali ialah mencari penghayatan dan kefahaman bersama-sama.

Saya pernah berjumpa dengan beberapa kenalan di Indonesia yang dahulunya beragama Islam dan kini beragama Kristian dan bertanya kepada mereka mengapa mereka bertukar agama?. Selain jawapan berbentuk kebendaan mereka mengatakan bahawa cerita-cerita yang terkandung dalam Injil dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya dengan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Ini berpunca dari penggunaan kalimah tertentu dalam kitab ‘Injil’ yang diterbitkan di Indonesia. Oleh itu umat Islam sendiri telah menjadi keliru. Keadaan Malaysia dan Indonesia juga adalah berbeza sama sekali. Di Malaysia Islam dijadikan sebagai agama rasmi negara dalam Perlembagaan. Di Indonesia pula agama Islam bukanlah agama rasmi negara kerana mereka berpandukan kepada pancasila tidak seperti di Malaysia. Indonesia sememangnya adalah sebuah negara sekular dan ia tidak boleh digunakan bagi tujuan membuat bandingan.

Adalah aneh kalau masa ini ada minat untuk menterjemahkan perkataan “God” kepada “Allah” dalam bahasa Melayu. Lebih bermanfaat jika dipelihara keharmonian dan mengamalkan agama masing-masing tanpa membangkitkan konflik atau pertembungan diantara satu sama lain sejajar dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah al-Kafirun ayat terakhir “Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku”.

No comments:

Post a Comment