Monday, May 15, 2017

FBSHApost@1 Mei 2017: Selamat Hari Pekerja

Hari pekerja disambut sebagai tanda kehormatan kerajaan, rakyat dan pengurusan serta pengiktirafan terhadap sumbangan pekerja untuk pembangunan eknonomi dan kesejahteraan negara serta sumbangan mereka kepada kejayaan pentadbiran kerajaan dan industri negara ini. 

Justeru pentingnya ada keseimbangan dalam agihan keuntungan dan kekayaan negara. Semua pihak perlu mengamalkan urus tadbir yang amanah dan berintegriti. 

Salam Hari Pekerja.


FBSHApost@1 Mei 2017

No comments:

Post a Comment