Friday, December 13, 2013

Aktiviti Intipan negara membangun


Kebocoran tentang aktiviti intipan Amerika Syarikat bukanlah sesuatu perkara yang baru. Sememangnya setiap negara memang terlibat dengan aktiviti tersebut samaada secara terbuka atau secara sulit yang dikenali sebagai  "overt" atau " covert". Tiada negara yang terkecuali bergantung kepada kedudukan dan kemampuan negara masing-masing. Begitu juga kerja-kerja intipan ini boleh berbentuk keselamatan, komersial atau peribadi dengan matlamatnya sendiri. Kita semua maklum bahawa negara-negara kuasa besar mempunyai rangkaian intipan terbesar, meluas dan canggih.

Di antara negara kecil atau kuasa tengah Australia dan Israel masing-masing memiliki rangkaian yang aktif, canggih dan lengkap. Justru itu mereka sering bersaing dan berkerjasama bergantung pada isu dan tajuk. Justru mengapa subjek intipan pada hari ini telah menjemput reaksi yang berbagai dan panas samada di antara hubungan dua hala di kalangan negara sahabat dan yang bukan. Amerika Syarikat diserang dan ditegur hebat oleh negara yang menganggap dengannya. Mereka tidak sangka yang intipan Amerika begitu mendalam dan menyeluruh sehingga menyentuh persoalan peribadi seperti percakapan talipon.

Amerika Syarikat mendapati keadaan ini susah untuk diurus dan ditangani. Untuk pertama kali Amerika berasa keseorangan, sedangkan seluruh dunia mengutuk tindakan mereka dan berasa terancam. Perkara sebegini selalunya kita dengar semasa zaman perang dingin. Apa yang jelas aktiviti pengintipan berlaku secara meluas. Hanya pada kali ini ia melampaui batasan biasa apabila intipan peribadi  dilakukan kepada pemimpin negara sahabat . Kita tidak mungkin ketahui aktiviti sebegitu yang mengancam negara dan kedaulatan serta kewibawaan negara-negara merdeka  jika tidak dibongkar Edward Snowden dan keberanian akhbar menyebarkannya. Apa yang jelas ialah kita tidak boleh mengambil soal keselamatan dengan mudah. Kini kita heboh dengan Singapura mengintip. Apa yang patut kita faham intipan adalah aktiviti biasa negara tapi penting kita ada sistem keselamatan yang baik untuk mengelakkan kebocoran yang menjejas keselamatan negara.

No comments:

Post a Comment