Thursday, June 16, 2016

FBSHApost@22 Mei 2016: Coretan Pandangan

Apa yang paling membimbangkan bila hendak memahami sejarah adalah penafsiran fakta yang tidak tepat atau tanpa orang itu menyemak fakta sebenar merumuskan sesuatu yang tergelincir dari realiti. Tapi penafsir telah membuat andaian dan tanggapannya sendiri. Menjadi lebih susah lagi bila dia menganggap dirinya lengkap dengan ilmu dan kepakaran. Bahan yang digunakan atau ceritakan tidak berasaskan sumber yang sahih. Namun begitu orang lain telah menjadi mangsanya samada secara sengaja atau tidak sengaja. Di zaman ini ramai golongan yang terangkum dalam kumpulan yang bebas mencerita dan mengkritik orang lain. Berhati-hati lah....supaya tidak terpedaya.

FBSHApost@22 Mei 2016

No comments:

Post a Comment