Wednesday, February 15, 2017

FBSHAPOST@13 Februari 2017: Jangan Keliru antara Fiqh dan Syari'ah

Ada masanya kita cepat keliru tentang Fiqh dan Syari'ah kerana yang menjelaskan tidak bijak berbuat demikian atau yang mendengar tidak mahu mendengar. Sistem keadilan dan Syari'ah adalah untuk orang Islam. 

Jangan campur adukkan Fiqh dan Syari'ah kepada hukuman, sebelum hukuman dapat di tentukan ada proses dan prosedur bagi mencegah masyarakat terjebak kepada kerosakan. Kita ada Quran, Hadis, Ijma dan Ijtihad ulama... bagi kita rujuk untuk memahami tentang persoalan Fiqh dan Syari'ah yang menghubungkannya. Saya fakir yang mencari kefahaman. 

Wallahhu a'lam.


FBSHAPOST@13 Februari 2017

No comments:

Post a Comment