Friday, February 12, 2016

FBSHApost@23 December 2015

Satu masa dulu: 

1) kita baca sebelum berkata
2) kita faham sebelum bertanya
3) menghayati supaya mengerti
4) bijak sebelum bertindak
5) terima jawatan bukan keistimewaan tapi amanah
6) merendah satu anugerah
7) sombong satu beban
8) tanggungjawab bersama kewajipan dan kekuatan
9) taat dalam satu barisan
10) keikhlasan sesama insan
Catitan dhuha supaya kita tidak lupa siapa kita semasa berjawatan dan berharta dari fakir serba miskin.
7.30 pagi
23hb Dis 2015
AlShifaq.

FBSHApost@23 December 2015

No comments:

Post a Comment