Friday, February 12, 2016

FBSHApost@9 Januari 2016: Masalah Negara

Masalah negara sekarang bukan kerana kos meningkat saja tetapi gaji dan pendapatan tidak meningkat selari dengan kos. Malaysia pula bawa masuk banyak orang asing diberbagai peringkat dengan kos yang lebih rendah dan murah...Baru-baru ini banyak syarikat tempatan dan asing yang besar dan sederhana retrench pekerja lama dan ambil pekerja baru dengan tujuan mengurangkan kos. Ia menimbulkan dislocation yang amat membimbangkan kepada golongan professional dan menjejaskan kehidupan keluarga. Selain itu jurang di antara kaya dan miskin makin melebar. Akhirnya orang tempatan tersisih. Ini akan menyebabkan banyak masalah politik ekonomi dan sosial kepada negara.

FBSHApost@9 Januari 2016

No comments:

Post a Comment