Friday, November 11, 2016

FBSHApost@22 September 2016: Taat kepada Allah

Allah menyeru pada orang-orang beriman untuk kita taat kepada Nya, kepada Rasul Nya dan akhir sekali kepada pemerintah dikalangan kita. Yang mutlak ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya. Sesama manusia selagi kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan iman dan taqwa dalam menegakkan yang hak. Manusia tidak digalakkan untuk melakukan kekacauan dan kerosakan.

FBSHApost@22 September 2016

No comments:

Post a Comment